نمایشگاه حمل و نقل ریلی آلمان InnoTrans

نمایشگاه حمل و نقل ریلی آلمان InnoTrans

این نمایشگاه، در تاریخ 20 الی 23 سپتامبر 2022 برگزار می گردد.

نمایشگاه صنایع ریلی برلین یکی از بزرگترین رویدادها در این عرصه می باشد که دو سال یک بار 60 کشور را برای رونق کسب و کار و به روز کردن تجهیزات گرد هم فرا می آورد.

موضوعات نمایشگاه:

تکنولوژی راه آهن
زیر ساخت های راه آهن
حمل و نقل عمومی
احداث تونل
حمل و نقل
نوآوری در سیستم های ریلی
ماشین های ریلی