پابند خطوط ریلی  

استفاده از پابند به عنوان وسيله اي براي ايجاد اتصال ايمن بين ريل و تراورس در سیستم ریلی لازم و ضروري است. در راه آهن از این المان سازه ای به عنوان عضو اتصالی استفاده می شود.

وظیفه اصلی این قطعه، تامین نیروی نگهدارنده مناسب برای اتصال ریل به تراورس، مقاومت در برابر خزش ریل روي تراورس، تنظيم و کنترل عرض خط، داشتن خاصيت الاستيسيته جانبي و قائم کافي و همچنین داشتن رفتار مناسب در برابر خستگي است.

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص "پابند خطوط ریلی" از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.
Error! خطا